Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Содржина
Соработка
Меѓународна туристика маршута

Две долини на две различни страни, со заедничко минато и традиции, so сличен јазик, а сепак толку различни. Дојдете во Струмица која се распослала како момини коси под Беласица и во Гоце Делчев, во скриената долина на рекаta Места која тивко и срамежливо ги открива своите тајни. Таму ќe вe пречекаат бескрајно срдечни и гостопримливи луѓе. Во мугрите на летните денови, во падините под Беласица, Огражден и Еленица, мирно спие градот под Царевите Кули. Древниот град на царот Тибериј со славно минато и богата историја. Со цел да поминете неколку незаборавни денови во овој регион, ќе ви организираме тура за да се запознаете со овој волшебен крај.