Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Содржина
Соработка
Учесници во проектот

Претставници на локалните општински власти одговорни за туризам, култура и економски развој, претставници на туристичкиот сектор – сопственици и менаџери на мали семејни хотели, гостилници, ресторанти, занаети, атракции, локални туристички организации, туристички друштва, туристички асоцијации, еколошки друштва, претставници на локални културни организации, читалишта, фолклорни групи и музичари, музеи и интересни личности кои ги познаваат природните феномени, преданија и легенди, како и претставници на медиумите.