Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Содржина
Соработка
10-12 Декември 2008 - Работилница 2

Како да се стекне корист од претпристапните фондови на ЕУ и од иницијативите на заедницата

За прегледување на погорните презентации потребен е инсталиран Microsoft Power Point.