Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Содржина
Соработка
10-11 Септември 2008 - Работилница 1

Како да се идентификуваат туристички атракции, да се развијат туристички производи и да се презентираат на најдобар начин

За прегледување на погорните презентации потребен е инсталиран Microsoft Power Point.